turn on moderation 
Tavjoh tavjoh Alireza hastam. har kas betavanad khabari asari ya tekeie az lebas(short niz morede ghabol mibashad) az sanaz, sara, saeid biyavarad yek dastgah alate enetaf pazir ba ghabeliyate taghire size jayeze midaham.. Eshantion 2 adad kamdom
KUWAIT / JUN 7, 2011 8:07 AM EST


» 1 person has answered this question