turn on moderation 
 newest     oldest     random
hi, crap head

THE UNITED STATES / MAR 18, 2011 4:42 AM EST

in response to: this question
T

THE UNITED STATES / MAR 18, 2011 4:46 AM EST

in response to: this question
Fuking Modder?

/ MAR 18, 2011 6:34 AM EST

in response to: this question
solTan AMIN Nilofar.nastaran . Mahshid .bekhoda vaght nadaram sharmande zang nazanid inhame pesar injast beheshon begid man nistam aslan hale harf zadanam nadaram

/ MAR 18, 2011 5:42 AM EST

in response to: this question
S

THE UNITED STATES / MAR 18, 2011 4:47 AM EST

in response to: this question
the obsession continues ....

THE UNITED STATES / MAR 18, 2011 7:02 AM EST

in response to: this question
L

THE UNITED STATES / MAR 18, 2011 4:47 AM EST

in response to: this question
Akh kooonam konam bad karde kosam khise daram az hal miram kire 50 santi mikham 500nafar bian hamzaman mano jer bedan vay diuone shodam joon ajab hali mide beki begam kir mikham kire tamame adamaye donyaro mikham

/ MAR 18, 2011 5:34 AM EST

in response to: this question
U

THE UNITED STATES / MAR 18, 2011 4:47 AM EST

in response to: this question
why are you always hijacking other's threads?

THE UNITED STATES / MAR 18, 2011 7:03 AM EST

in response to: this question